مرکز آموزشهای پیش دبستانی اختر کرمان - Single Article

چرا کودکان لوس می شوند ؟


۱۹ تیر ۱۳۹۶

یکی از دلایل لوس شدن کودکان روش های غیرقابل قبول والدین به لحاظ تربیتی است .

والدین محبت کننده افراطی که معیارهای تربیتی و روش های یادگیری را در نظر نمی گیرند ، صرفا با محبت های بی حد و حساب ، مانع اجتماعی شدن رفتارهای کودکان می شوند .

چنین کودکانی معنای صبر و تحمل را در زندگی نمی آموزند و انسان هایی عجول و شخصیت هایی متزلزل بار خواهند آمد .

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن