مرکز آموزشهای پیش دبستانی اختر کرمان - Single Article

بچه سالم ، کنجکاو و پرانرژی :


۲۳ تیر ۱۳۹۶

در مسیر رشد تلاش می کند . قوانین شما را بشکند و قوانین خود را بیازماید تا توانایی های خود را بشناسد و خلاقیت خود را پرورش دهد و اعتماد به نفسش را افزایش دهد .

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن