مرکز آموزشهای پیش دبستانی اختر کرمان - Single Article

بزرگترین اشتباهات کودکانه بزرگسالان ( عصبانیت و فریاد)


۲ شهریور ۱۳۹۶

بعضی والدین کم حوصله تر ، آگاهانه یا ناآگاهانه برای دست برداشتن کودک از رفتاری خاص یا وادارکردن او به انجام کاری عصبانی شده ، به فریاد و دادن زدن روی می آورند . این اشتباه شاید در همان لحظه خواسته آنها را عملی کند ، اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده ، به کنش ها و واکنش های عصبی و لجبازانه روی آورد .

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن