مرکز آموزشهای پیش دبستانی اختر کرمان - Single Article

تربیت کودک تنها به عهده مادر نیست :


۵ شهریور ۱۳۹۶

نقش پدر تنها در پرداختن هزینه های زندگی نیست .

کودک برای داشتن شخصیتی سالم نیاز به حضور پدر ، بازی با او ، محبت و توجه پدر دارد .

حضور مثبت پدر در زندگی کودک باعث ایجاد عزت نفس ، امنیت ، اعتماد به نفس و توانایی بیشتر در کودک خواهد شد .

کودکانی که از توجه پدر در زندگی خود برخوردارند در نوجوانی کمتر دچار مشکل خواهند شد .

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن