مرکز آموزشهای پیش دبستانی اختر کرمان - Single Article

خود را فدا نکنید :


۷ شهریور ۱۳۹۶

مادرانی که فقط فداکاری می کنند ، همیشه محبوب ترین مادرها نیستند . آنها گاهی می توانند به یکی از مادران روی اعصاب تبدیل شوند که تمام زندگی شان را تنها و تنها به فرزندپروری اختصاص داده اند و حالا خود را قربانی و آسیب دیده می دانند .

حتی اگر چنین کاری آنها را به گلوله خشم و ناامیدی تبدیل نکند ، بعد از مدتی آنها را به زنانی تنها تبدیل می کند که جز فرزندی که دیر یا زود حضورش در خانه کمرنگ می شود ، چیزی ندارند .

این مادرها ، با فرزندشان بده و بستان دارند . فکر می کنند یک عمر همه زندگی شان را وقف فرزندشان کرده اند و حالا نوبت اوست که زندگی اش را وقف والدینش کند .

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن