مرکز آموزشهای پیش دبستانی اختر کرمان - Single Article

چرا تفکر خلاق برای کودکان اهمیت دارد ؟


۷ شهریور ۱۳۹۶

تفکر خلاق یک مهارت ضروری برای موفقیت کودکان در زندگی و آینده آنها است.

ما نمی دانیم تکنولوژی و صنعت کاری در آینده به چه سمت و سویی قدم برخواهد داشت .

اما شما می توانید با آموزش دادن و کمک به فرزندانتان برای داشتن تفکر خلاق ، آنها را در آینده به موفقیت برسانید . داشتن تفکر خلاق یک مهارت حل مسئله است .

هیچ وقت برای داشتن تفکر خلاق در کودکان دیر نیست ولی هرچه سریعتر آموزش داده شود ، خیلی بهتر است .

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن