آموزش ارف


آموزش ارف :

 

آموزش موسیقی مبتنی بر روش ارف است که از نام ( کارل ارف ) موسیقیدان بزرگ آلمانی گرفته

شده و امروزاز معتبرترین روشهای آموزشی در سر تا سر جهان است.

 کلاسهای موسیقی ارف به صورت گروهی برگزار می شود و بچه ها از سنین پایین با کار گروهی

آشنا میشوند و به دلیل ریتم و زمان بندی موسیقی ، بچه ها باید همزمان روی نت ها ضربه بزنند که

این باعث افزایش هماهنگی و تمرکز کودکان می شود .

 

هنر یعنی زیبایی و موسیقی بیان . این زیبایی ها به کمک نغمه ها و صداها است و موسیقی در

کودکی باعث می شود که بچه ها زیبایی ها را بهتر درک کنند.

 

موسیقی زیبای ایرانی سالهاست که در حال فراموشی است . یکی از اهداف مهم این مرکز در

 آموزش موسیقی برای کودکان این است که از آهنگهای ایرانی برای آموزش استفاده شود تا گوش

بچه ها با این موسیقی دلنشین آشنا شود .

 

جالب است که بدانید بچه ها در سنین پایین با موسیقی ایرانی ارتباط بسیارخوبی برقرار میکنند

و این بسیار خوشحال کننده می باشد که کودکان با لذت فراوان ، موسیقی ایرانی را گوش می دهند.

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن