آموزش زبان آموزی


 آموزش زبان آموزی :

 

کودک در دنیای شگفتی ها بسر می برد . او تشنه دانستن و شناختن است . می پرسد . پرسش هایش

وسیله ای است برای گشودن رازهای این همه شگفتی ها .

 

 او می خواهد نام اشیا را بیاموزد و آنها را از هم تمیز دهد . سپس کلمه "چطور ؟" به پرسش های

او افزوده میشود و آنگاه هنگام بکار بردن کلمه "چرا ؟" می رسد و دست آخر کلمه های " کی و

کجا " پرسش های او را کامل می کنند و سر انجام انسانی می شود با توانایی استدلال کردن و

اندیشیدن .

 

برخی ازفواید زبان آموزی :

 

افزایش خزانه لغات مورد نیاز کودک

تقویت اندام گفتار

پرورش قوه تخیل و قوای ذهنی

فراگیری تلفظ صحیح کلمات

آموزش صداها

و ....

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن