آموزش قرآن و معارف اسلامی


آموزش قرآن و معارف اسلامی :

 

دوران کودکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا در این دوره پر اهمیت و تاثیر گذار ،

شخصیت و خمیر مایه وجودی کودکان عزیزمان شکل می گیرد . آموزشهای قرآن در دوران

کودکی بخش مهم و با ارزشی از زندگی را تشکیل می دهد ، زیرا در این سنین کودک از نظر

جسمی ، ذهنی و اجتماعی آماده ورود به مراحل بالاتر میشود .

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن