آموزش موسیقی


آموزش موسیقی  :

 

موسیقی ، حاصل پردازش اطلاعات غیرکلامی ریتمیک صوتی است که بار عاطفی دارد . کودکان

عاشق موسیقی هستند و آنرا با تمام وجود احساس می کنند .

 

مهمترین اهداف و کاربرد موسیقی برای کودکان :

 

1 . تقویت حس همکاری در کار گروهی که باعث میشود رفتار کودک در زندگی اجتماعی جهتی

مثبت بگیرد .  پیروی از قوانین ، رعایت نوبت ، رعایت محدودیت زمانی در اجرا

 

2 . شکوفا شدن خلاقیت کودکان

 

3 . موسیقی محرک بکار گیرنده بسیاری از قسمت های مغز است ، باعث  تثبیت و پایداری توجه

می شود .

 

4 . تقویت زبان گفتاری ، خواندن و رفع اختلال آن

 

5 . موسیقی فراهم کننده ساختار و ارتباط کلامی و غیر کلامی است که باعث تقویت خلاقیت

در حرکت میشود .

 

6 . موسیقی یکی از ابزار تقویت حافظه و دقت محسوب می شود.

 

7 . موسیقی راه برنده به سوی احساسات و خاطرات و حافظه بلند مدت است

 

و در نهایت موسیقی آموزش غیر مستقیم مفاهیم به کودک می باشد

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن