آموزش نقاشی و هنر


آموزش نقاشی و هنر  :

 

هنر نقاشی ، مهارتی است که از دیرباز به عنوان راهی برای بیان احساسات درون ، کمک  به

کاهش و یا تخلیه هیجانات روحی ، تقویت حس زیبا شناسی و ... شناخته شده است.

 کودکان با به تصویر کشیدن هر آنچه که واقعی و یا زاییده خیال و تصورشان است ، می توانند

 خلاقیت ذهن خود را تقویت کنند .

 

* نقاشی به هماهنگی چشم ها و دست های کودک کمک می کند

 

 * نقاشی کشیدن کودکان ، راهی عالی برای تقویت ماهیچه های کوچک دستان بچه هاست که در

سنین مدرسه و از اول ابتدایی در مهارت نوشتن کودکان نقش مهمی دارد

 

* نقاشی کشیدن کودکان  فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری

رنگ ها و ترکیب آنها  ، آموزش اشکال هندسی و... از آن جمله است

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن