آموزش زبان انگلیسی


آموزش  زبان انگلیسی :

 

مطالعات نشان داده کودکانی که با بیش از یک زبان صحبت می‌کنند در حل مشکلات و خلاقیت

فکری بهتر عمل می‌کنند. هوشیاری ذهنی مورد نیاز برای تغییر بین 2 زبان به توسعه مهارت‌ها

در انواع فعالیت‌های ذهنی منجر می‌شود.

 

هدف ما ایجاد اشتیاق در سیر یادگیری زبان انگلیسی است. در این مرکز  آموزش با استفاده از

وسایل کمک آموزشی : فلش کارت ، داستان تصویری و اشعار  و اسلایدهای نمایشی بصورت

power point   و کارتون آموزشی magic English   می باشد که اشتیاق کودکان را برای

یادگیری بالاتر می برد .

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن