آموزش مهارتهای حرکتی


آموزش  مهارتهای حرکتی :

 

مهارت های حرکتی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 

مهارت های حرکتی درشت و مهارت های حرکتی ظریف

 

تعریف مهارت های حرکتی درشت: مهارت هایی که به گردش در محیط اطراف کمک می کند و

ماهیچه های بزرگ را درگیر می کنند. مانند: سینه خیز رفتن، راه رفتن، دویدن، پریدن و...

 

 تعریف مهارت های حرکتی ظریف: مهارت هایی که ماهیچه های کوچک مانند دست و انگشتان

را درگیرمی کنند. مانند: دست دراز کردن، چنگ زدن، گرفتن اشیا کوچک، پیچاندن در بطری و...

 

 هم مهارت های حرکتی درشت و هم مهارت های حرکتی ظریف در رشد کودک نقش به سزایی

دارند و باید تقویت شوند.

 

مهارت های حرکتی درشت از این جهت که به کودکان اجازه حرکت به اطراف و بررسی هر

چیزی که دوستدارند،فراهم می کند، در رشد شناختی آنان تاثیر دارد. همچنین مهارت های

حرکتی ظریف به دلیل اینکه تمامی فعالیت های روزانه به آن بستگی دارد اهمیت فراوانی دارد

 

امروزه با توجه به اینکه فعالیت بچه ها کاهش یافته است و زمان زیادی را صرف تماشای

تلویزیون و بازی های نشستنی می کنند، مهارت های حرکتی درشت بچه ها ضعیف شده است.

فعالیت به خصوص برای سنین پیش از دبستان ضروری است. چرا که عدم فعالیت حرکتی

موجب ایجاد اختلال در رشد مناسب ماهیچه ها واستخوان ها می شود.

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن