قصه گویی و نمایش خلاق


                                         قصه گویی و نمایش خلاق :

 

كودكان در دنياي قصه بازي مي كنند، با قصه ها مي خوابند، بيدار مي شوند و زندگي مي كنند.

شلوغ ترين بچه ها با آرامش به قصه ها گوش مي دهند، از قصه ها مي آموزند و عبرت مي گيرند

و حتي در عالم خواب نيز قصه ها را دنبال مي كنند. اگر قصه گو با دنياي بچه ها آشنا باشد و

منطق آنها را بپذيرد ، مي تواند با بهره گيري از فنون قصه گويي، بذر تمام ارزش هاي بزرگ و

كوچك اخلاقي و انساني را در كودكان بكارد. 

 

                                                   فواید نمایش خلاق برای کودکان :

 

كمك به پرورش قدرت بيان و عواطف و افكار كــــودكان و افزایش دایره لغات کودکان

تقويت و پــــرورش نيروي تخيل در كـــودكان

تحــريك قوه ابتكار و ابداع در كـــودكان

 ايجاد عشق و علاقه به ادبيات در كـــودكان و تشویق به فرهنگ کتابخوانی

 رشد اعتماد به نفس كودك

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن