واحد آموزشی


واحد آموزشی :

 

کودک ماهیتا فعال است . بنابراین باید اجازه بدهیم که خود شخصا در کسب و جذب اطلاعات از

محیط فعال باشد . بنابراین کافی است که بتوانیم سوالاتی برای کودک مطرح کنیم و کنجکاوی او را

برانگیزانیم تا او در صدد پیدا کردن جوابی برای سوالات خود باشد .

 هر هوش نمایانگر شکل خاصی از بازنمایی ذهنی است .

 هفت هوش یا ادراک هوشی وجود دارد که مجموع آنها به یادگیری کمک می کند . شامل :

 

1 - هوش زبانی ، کلامی

2 – هوش منطقی ، ریاضی

3 – هوش دیداری ، فضایی

4 – هوش موسیقیایی ، موزون

5- هوش بدنی ، جنبشی

6 – هوش درون فردی

7 – هوش برون فردی

 

نکته مهم این است که کودکان به روشهای مختلف یاد می گیرند ، زیرا هر یک در جنبه های خاص

از هوش توانمند تر هستند و در نتیجه استفاده از یک روش در امر آموزش شیوه ای درست

و کاربردی نیست .

 واحد کار به صورت یادگیری فعال انجام شده است و سعی شده که تمامی جنبه های گوناگون رشد

در آن مورد توجه قرار گرفته شود .

 

هدف از اموزش واحد ، آشنایی کودکان با محیط اطراف خود با استفاده  و به کارگیری از حواس

پنجگانه است و هر واحد شامل فعالیتهایی می باشد که بر پایه یادگیری فعال و مشارکتی و متناسب

با علائق کودکان و رشد و تحول همه جانبه آنان در محیطی مطلوب است .

 

گزارش فعالیت کودکان بر اساس طرح کار طراحی شده توسط  این مرکز ، به صورت ماهیانه  از

طریق سایت مهدکودک در اختیار والدین گرامی این عزیزان قرار خواهد گرفت .

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن