کتابخانه و کتابخوانی

 

کتابخانه و کتابخوانی:

 

اساس و زیربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگی پایه‌گذاری می شود و آموخته های این

دوران ، تاثیر عمیقی بر آینده ی زندگی فرد دارد . بنابراین اگر مطالب خواندنی مفید و سازنده

در اختیار کودکان قرار گیرد و آنها از همان سنین کودکی به مطالعه عادت کنند، راه و رسم زندگی

را خواهند آموخت و تحت تاثیر داستانها و کتابهای آموزنده ، به رشد خواهند رسید و در آینده نیز

برای حل مشکلات خود از کتاب کمک خواهند گرفت.

 

کتابخانه پژوهشکده اختر شامل انواع کتاب داستان و شعر مخصوص کودکان و کتابهای روانشناسی

تربیتی مخصوص والدین می باشد که با عضویت همگانی  کودکان در ابتدای سال در کتابخانه 

می توانند از کتابهای موجود  بهره مند گردند.

 

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن