ماسه بازی

 

ماسه بازی در مرکز خلاقیت

 

ماسه بازی فعالیتی طبیعی، لذت بخش، شگفت انگیز و پر رمز و راز است. این بازی هدفدار

و منطقی می تواند روابطی صمیمی، گرم وعمیق با کودکان برقرار کند و در جهت رشد و

تربیت آنان گام بردارد .کودک در ماسه بازی، نیازهای حسی- حرکتی خویش را برآورده می‌کند.

 

ماسه بی شک آموزه های لذت بخش زیادی به همراه دارد که به شرح زیر می باشد :

 

 * تکامل ورشد مهارت های فیزیکی وهماهنگی بین عضلات

 * رشد و پرورش خلاقیت

 * رشد و پرورش گویایی

 * رشد و پرورش مهارتهای اجتماعی دربازی های گروهی

 * پرورش قدرت تجسم فضایی و هندسی

 * درک مسئولیت پذیری ونظم از نتایج ارزنده آموزش غیرمستقیم بازی کودکان با ماسه می باشد

 * و .....

 

 

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن